Barcelona neteja serveis professionals

Aparcaments

Aparcaments

Neteja integral d'aparcaments, que inclou la neteja mecànica de sòls, canonades i qualsevol objecte característic d'aquest tipus d'espais.