Barcelona neteja serveis professionals

Centres escolars

Centres escolars

Oferim programes específics de desinfecció en serveis (WC) i vestuaris, a més a més, de serveis especials durant el període de vacances escolars.