Barcelona neteja serveis professionals

Polits i abrillantats

Polits i abrillantats

Fem el polit i l´abrillantat de tot tipus de sòls naturals (marbres, terres i granit) i de plàstics artificials (polivinil).