Barcelona neteja serveis professionals

Treballar a Comercial Elmin

Si vol treballar a Comercial Elmin, envieu-nos el teu currículum vitae

Si desitja formar part d'una empresa en constant creixement, on l'equip humà és el primer, envieu-nos les teves dades personals i currículum i tindrem en compte la seva autocandidatura al nostre proper procés de selecció de personal.

Tenim cura de les persones que componen la nostra plantilla, tenint en compte el següent:

Vigilància de la salut i la seguretat laboral

  • El personal de nova incorporació se sotmet obligatòriament a una revisió mèdica de compliment anual, segons un protocol de prevenció mèdica.
  • A més a més, participa en un curs inicial de formació i informació de PRL que el capacita per fer-se responsable de la seva pròpia seguretat.
  • Se li dota de tot el material exigit per l'EPI.

Formació i capacitació

Anualment programem cursos de formació per l'adquisició de coneixements específics del sector: materials i els seus principals usos, tècniques o metodologies de treball convencionals i/o noves; o cursos de contingut psicoeducatiu per reforçar l'estima professional i personal, a més a més, de la cohesió grupal.

Política motivacional i de recursos humans

  • Anàlisi de la idoneïtat i adaptabilitat al lloc de treball, a partir d'una selecció de personal on es realitza un diagnòstic psicosocial de la persona entrevistada.
  • Remuneració basada en incentius
  • Formació i reciclatge

 

Condicions legals